3 pərdəli balet Kompozitor: Lüdviq Minkus Dirijor: Cavanşir Cəfərov Libretto müəllifi: M.Petipan İştirak edirlər: Nigar İbrahimova, Gülağasi Mirzəyev, Ayan Eyvazova, Samirə Məmmədova , Aydin Mustafayev.