“ORAQ HÜCEYRƏ XƏSTƏLİYİNDƏ EXCHANGE TRANSFUZİYANIN TƏTBİQİ” ELMİ-PRAKTİK SEMİNAR.

EXCHANGE TRANSFUZİYA KURSU

31 OKTYABR (Talassemiya Mərkəzi Aferez bölməsi)

09.00– 12.00 Spectra Optia cihazının protokollarının təqdimatı. Orağabənzər Hüceyrə xəstəliyində RBCX

Protokolu.

Sheila DOSHI (Terumo BCT nümayəndəsi, Səudiyyə Ərəbistanı)

Xəyalə QAFAROVA (Talassemiya Mərkəzi aferez bölməsi)

SEMİNARIN AÇILIŞI

14.00– 14.10 Açılış Məruzələri

Dr. Valeh HÜSEYNOV (TM-nin icraçı direktoru, giriş sözü)

Arif CƏBRAYILOV (TERUMOBCT şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi)

Seminarın Elmi Proqramı

14.10-15.00 Birinci Sessiya (Orağabənzər Hüceyrə xəstəliyi)

Sədr: Dr. Valeh HÜSEYNOV

14.10-14.30 Orağabənzər hüceyrə xəstəliyinə dair statistik məlumatlar.

Dr. Valeh HÜSEYNOV

14.30-14.50 S beta talassemiya xəstəliyi, diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma.

Dr. Xuraman CƏFƏROVA

14.50-15.00 Müzakirələr

15.00-16.00 İkinci sessiya (Orağabənzər hüceyrə xəstəliyində exchange transfuziyanın tətbiqi)

Sədr: Dr. Xuraman Cəfərova

15.00 -15.20 Terumo BCT şirkəti haqqında qısa məruzə

Anuar Botabayev (regional menecer, Qazaxıstan)

15.20-15.40 Orağabənzər hüceyrə xəstəliyi zamanı eritrosit kütləsi mübadiləsi.

Anna Yudina (Terumo BCT şirkətinin Tibb Departamentinin böyük elmi işçisi, Fransa)

15.40 -16.00 Seminarın bağlanışı: müzakirələr, təkliflər. Xatirə şəklinin çəkilməsi və sertifikatların təqdim edilməsi