“ORAQ HÜCEYRƏ XƏSTƏLİYİNDƏ EXCHANGE TRANSFUZİYANIN TƏTBİQİ” ELMİ-PRAKTİK SEMİNAR.

EXCHANGE TRANSFUZİYA KURSU

31 OKTYABR (Talassemiya Mərkəzi Aferez bölməsi)

09.00– 12.00 Spectra Optia cihazının protokollarının təqdimatı. Orağabənzər Hüceyrə xəstəliyində RBCX

Protokolu.

Sheila DOSHI (Terumo BCT nümayəndəsi, Səudiyyə Ərəbistanı)