Tədbirdə maraqlanan hər kəs iştirak edə bilər.
Qeydiyyat linki: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfuKqNQTYfuWyz1CTKKRCKaf5ez6e76mh4Kfghu-jLAB-Dg/viewform?c=0&w=1