Filmdəki hadisələr, bir-birilərinə tanış olan iki fərqli ailədə cərayan edir. O ailələr ki, ər və arvad arasında problemlər var. Bu fərdlər kənardan xoşbəxt görünsələr də qadına qarşı göstərilən diqqətsizlik, yalan, xəyanət və bunların  fonunda baş tutan gizli sevgi, qəhramanları ”Dalan”-a gətirib çıxarır.