Yaş həddi:+6 yaşdan

Dil:Türkcə

Tədbirin davam etmə müddəti:20:00 - 22:00 - C., 8 Mart