"Qarabagnamə" ("Hökmdar və gızı")

Yaş həddi: 13+

Müəllif: İlyas Əfəndiyev

Janr: İki hissəli faciə

 

Quruluşçu rejissor və rəssam: Mərahim Fərzəlibəyov (xalq artisti)

Quruluşçu rəssam: İsmayıl Məmmədov (əməkdar rəssam)

 

Dram əsəri xalqımızın milli azadlığı və müstəqilliyi uğrunda apardıgı mübarizınin, milli birliyin bədii və obrazlı tərənnumudur. Dramm məzmunu belədir: Qarabağ ...18 əsr. Ibrahim xan Şuşa qalasında hakimiyyətini bərqəraq edərək, həm Iranla həm də Rusiya ilə siyasi-iqtisadi əlaqələri və dostluq münasibətlərini mühkəmlətməyə çalışır. Onun bu siyasətı Azərbaycanın diğər xanlıqlarında əvvəl gizlin, sonra açıg narazılıq doğurur. Vəziyyətdən istifadə edən erməni icmasi xanlıqlar arasındakı narazılıqları fitnə - fəsadla, duşməncilik səviyyəsinə catdırır. Bütün bunlar Azərbaycanda böyük fəlakətlər törədır. Ibrahim xan car siyasətinin səmimiliyinə inanır və sonda aldandıgını anlıyır. Ancag artig qecdir. " Hökmdar və gızı" tamaşasinda Ibrahim xan ictimayi- siyasi, ailə- məişət hadisələri burulğanında mürəkkəb , təzadlı, faciyəvi xarakter kimi təsvir edilir. Ibrahim xan hətta qızı Ağabəyim ağanı da siyasətə gurban verərək, onu Iran hökmdarı Fətəli şaha ərə verir. Lakin bu ayrılıq Ağabəyim ağanın Qarabağa olan məhəbbətini urəyindən qopara bilmir. Onun vətən nisgilindən doğan məhşur beyti bu ğundə çox muasir və aktual səslənir: "Tehran cənnət də olsa, Yaddan cixmaz Qarabağ!"