Luis Kridin ailəsi kənd evinə köçür. Məlum olur ki, ev heyvanlarının zülmət məzarlığı ilə qonşuluqda yerləşir. Məhz burada Luis ailənin sevimlisi, yük maşınının təkərləri altında qalmış pişiyi basdırır. Bu ölüm özü ilə dəhşətli hadisələri çəkib gətirir ki, bu da Kridlərə ölülərin ölü kimi qalmarını sübut etmiş olur.