Wood Pub səhnəsində 31 oktyabr və 4 noyabr tarixlərində Joseph Abbassizlər üçün oxuyacaq. Wood Pubda görüşənədək.