La Yorona. Ağlayan qadın. Cənnətlə Cəhənnəm arasında itmiş, taleyin dəhşətli tələsinə sürüklənmiş dəhşət xəyalət. Onun adının sadəcə xatırlanması belə artıq dünyadakı çoxlu nəsilləri qorxu içində saxlayır. Sağ ikən bu qadın   uşaqlarını qısqanclıq zəmnində boğaza atmış, sonra isə ağrıdan və çarəsizlikdən inildəyə-inildəyə onların arxasınca tullanmışdı. İndi onun göz yaşları əbədi ölüm mənbəyidir. Gecələr onun ölümqabağı harayını eşidən hər kəs ölümə məhkumdur. La Yorona kölgədə gizlənir və uşaqları ovlamağa çalışır, naəlac halda şəxsi itkilərini doldurmağa çalışır. Yüz il keçir və o daha da dözülməz olur, onun üsulları isə daha dəhşətli xarakter alır.