18-ci əsrin əvvəli. İngiltərə və Fransa arasında müharibə gedir. Buna baxmayaraq, Krallıqda həyat davam edir. Tac xəstə kraliça Annaya məxsusdur, ölkənin rəhbərliyi isə onun yaxın rəfiqəsi ledi Saranın əlində cəmləşib. Sarayda yeni xidmətçi Ebiqeyl peyda olanda, Sara onun cazibəsinə düşür və qızı öz himayəsinə götürür. Ebiqeyl üçün isə bu zadəganlıq köklərinə qayıtmaq üçün şansdır. Sara hərb və sülh məsələlərini həll emtəkdən usananda, Ebiqyel bu məsələlərdə kraliçanın ən yaxşı köməkçisinə çevrilir. Anna ilə dostluğun möhkəmlənməsi, yeni sevimli öz ambisiyalarını gerçəkləşdirməyə imkan verir. Və yaxşısı budur ki, onun yolunda heç kim dayanmasın.