Əhvalat, nəhəng bədheybətlərin saxlanılması üzrə “Monarx” kriptozooloq agentliyinin qəhrəmancasına cəhdlərindən bəhs edir.  Bu dəfə qüdrətli Qodzillaya qarşı Motra, Rodan və ultimativ kaydzyu  - üçbaşlı bədheybət Kinq Qidora çıxış edir. Bu qədim superyırtıcılar zamanla yarıunudulmuş miflərə çevirləndə, döyüşdə bir araya gəlmək üçün yenidən baş qaldırırlar. Bəşəriyyətin isə yalnız kənara çəkilmək və məhv olmamaqdan başqa çıxış yolu qalmır.