Annabeli növbəti dağıntı və xaosdan uzaqda saxlamaq məqsədilə iblisşünaslar Ed və Loreyn Uorrenlər kuklanı öz evlərindəki artefaktlar otağına kilidləyir, Annabel otağın zalım ruhlarını oyandıranda, onların hədəfinə Uorrenlərin 10 yaşlı qızı və onun dostları düşür.