Psixoloq Rəvan Soltan Azərbaycan, Türkiyə və Ukrayna ölkələrinin dövlət və özəl rədris müəssisələri, xəstəxanalarında Ümumi Psixologiya üzrə lektor, konsultant olaraq fəaliyyət göstərmiş mütəxəssisdir. Psixologiya üzrə fərdi akademik yeniliklər müəllifidir.

Bu mövzu sayəsində siz - insanın "kamilləşmə" zirvəsinə tez bir zamanda yüksəlməsi üçün müxtəlif yaş periodlarını (uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik, cavanlıq və qocalıq) necə doğru yaşamalı olduğunu elmi və praktik şəkildə öyrənmiş olacaqsınız.
Həyatda 3 şey vardır ki, onları geri qaytarmaq mümkün deyildir: Zaman, Söz və fürsət. Bu səbəbdən zamanını itirmə, sözlərini seç və həyatın sənə verdiyi fürsətləri əlindən qaçırma.