“İtalyansayağı xoşbəxtlik”

(iki hissəli fars)

 

Yaş həddi: 16 +

Müəllif: Dario.Fo, Eduardo de Filippo

Quruluşçu rejissor: Xalq Artisti Cənnət Səlimova

Baş rolların ifaçısı: Əməkdar Artistlər  Şövqi Hüseynov, Nübar Novruzova

          Janr: iki hissəli fars

          Tamaşa iki hisəllidir: I hissə - 60 dəqiqə

                                             II hissə - 50 dəqiqə

      

     Dario  Fo, Peppino De Filipponun“Markolfa” və “Don Raffael Trambonçu” əsərləri  əsasında.