İsmayıllı rayonun ucqar kəndlərinə 1 günlük bir tur planlayırıq. 

KÖHNƏDAXAR kəndi (1400+m) 
Yay aylarında 30-40 ailə. qışda isə 10-15 ailə yaşayır. Milliyətcə tatlardır. Kənd sakinləri maldarlıq və əkinçiliklə yanaşı kömürçülüklə (basmaçılıq) də məşğul olur. 

QEYD : Köhnədaxar kəndi Məktəb Avtobusu Ucqar Kəndlərdə layihəsini etdiyimiz kənddir. Həmin avtobusla Köhnədaxar kəndinə qalxacağıq. 
https://www.facebook.com/events/1223914281034925/

DƏRƏ kəndi (1200+m) 
Kənddə 8 ailə yaşayır. Milliyyətcə tatlardır. Kəndə heç vaxt maşın yolu olmayıb. 3-4 km lik cığır kəndi maşın yoluna Gəndov kəndinə çatdırır. Bu ucqar kəndin zəhmətkeş insanlarının əl əməyi və atlarla daşıyaraq qurub yaratdığı evlər sizi təəccübləndirəcək. Kənddə məktəb yoxdur. Məktəbə heç vaxt getməmiş uşaqlar var. 

KƏNƏYƏ kəndi (1400+m)
Kənddə cəmisi 3 ev var.3 qardaş və onların 3 ailəsi. Kənd Lahıc yolunda çaydan solda,sıldırımlı dərələrin arasında kiçik bir yamacda yer alır. Kəndə maşın yolu yoxdur.Ən yaxın kənd Namazgah kəndidirp

...............................................................
TURUN PLANI

07.15 - Görüş yerində toplanış
07.30 - Yola düşürük
11.00 - Gəndov kəndinə çatırıq. 
+ maşınla Köhnədaxar kəndinə qalxırıq.
11.30 - Köhnədaxar kəndində
+ nahar fasiləsi
13.00 - Dərəkəndə yürüşə başlayırıq. 
+ 1.5 saat. eniş.
14.30 - Dərə kəndinə çatırıq,çay fasiləsi 
15.00 - Kənəyə kəndinə yürüş 
+ 2 saat. yoxuş
17.00 - Kənəyə kəndində.
+ 1 saat eniş
18.00 - Namazgah kəndində
+Şam yeməyi (Gəndov kəndində)
19.00- Bakıya yola düşürük
22.30 - Bakıda

..........................
QİDA və Fasilə
Köhnədaxar və Gəndov kəndlərində kənd evlərində nahar və şam yeməyi edəcəyik. Yerli məhsullardan hazırlanmış milli yeməklər olacaq. 

...............................................................
GEYİM və Ləvazimatlar
Olması vacibdir:
Su keçirməyən yürüş ayaqqabısı
İsti su keçirməyən gödəkçə 

Olması məsləhətdir:
Yürüş çubuqları 
Günəş eynəyi
Çərəz, meyvə qurusu və s.
...............................................
NƏQLİYYAT
Bakı - Gəndov. Namazgah - Bakı | Mercedes Sprinter
...............................................................
GÖRÜŞ YERİ və VAXTI 
Elmlər Akademiyası metrosu 7.20 də
Bakı Dövlət Universitetinin qarşısı

https://goo.gl/Wxx6Qe
...............................................................
QİYMƏT
60 AZN - bütün xərclər daxil
Ödəniş Turda Qəbul edilir.
...............................................................
ƏLAQƏ və QEYDİYYAT
Tural Omarov +99455 2844622 (whatsapp aktivdir )
................................................................
................................................................
We plan a day trip to the remote villages of Ismayilli district.

KOHNEDAKHAR village (1400+m) 
In summer months there are 30-40 families living in the village, however in winter months only 10-15.They are also tat people. Their main occupation is agriculture and cattle breeding.

Note: Kohnedakhar is one of the villages of School Bus in Remote Villages project. We will use the same bus to drive up to Kohnedakhar village.
https://www.facebook.com/events/1223914281034925/

DERE village (1200+m)
There are only 8 families living in this village. They are tat people.It is necessary to point out that there have never been any car road to this village. There is only 3-4km path taking to the nearest Gandov village to access car road. All houses were built by the force of inhabitants which were only able to use horses. Moreover, there is no school in the village, and as a result, there are children who has never visited a school.

Keneye village (1400+m)
There are only 3 houses in this village. 3 brothers and their family They are also tat people. It is located on the left side of the river on the way to Lahic and the nearest village is Namazgah.

.....................................................................
TOUR PLAN

07.15 - Meeting 
07.30 - Setting out
11.00 - Arriving in Gandov village. 
+ driving to Kohnedakhar village
11.30 in Kohnedakhar.
+ lunch
13.00 Starting to hike to Derekend 
+ 1.5 hours. descent
14.30 in Derekend . 
+Tea break
15.00 Starting to hike to Keneye village
+ 2 hours ascent 
17.00 in Keneye village
+ 1 hour descent
18.00 In Namazgah village.
+ Dinner (Gandov village)
19.00 Leaving for Baku
22.30 in Baku 

...............................................................
FOOD and BREAK
Lunch and dinner in local houses in Kohnedahar and Gandov villages.
...............................................................
CLOTHING and Equipment 

Important to have:
hiking/trekking shoes or non-slip sports shoes
insulated jackets
sunglasses
sunscream

Recommended:
hiking/trekking poles
snacks, dry fruits etc.
..................................................................
TRANSPORTATİON
Baku - Gandov. Namazgah - Baku I Mercedes-Benz Sprinter 
................................................................
MEETING POINT and TIME
Elmler Akademiyasi m/s at 7.20
İn front of Baku State University

https://goo.gl/Wxx6Qe (check the link)
..................................................................
PRİCE
60 AZN - all the costs are included 
(payment is accepted on the tour) 
..................................................................
CONTACT and REGISTRATION
Tural Omarov +99455 2844622 (whatsapp is active)

Please confirm your participation by contacting us.