"Ölülər"

Yaş həddi: 13+

Müəllif: Cəlil Məmmədquluzadə

Bəstəkar: Qara Qarayev

Janr: Tragikomediya

Dil: Azərbaycan

Tamaşanın müddəti:  I hissə - 65 dəqiqə

                                     II hissə - 65 dəqiqə

Quruluşçu rejissor və rəssam: Azər Paşa Nemətov

Rejissorlar: Anar Sadoqov, Əlif Cahangirov

                                              

1909-cu ildə yazılmış «Ölülər» komediyası mövzu orijinallığı, ideya zənginliyi ilə bərabər, bədii vasitələri, janr xüsusiyyətləri və s. cəhətlərdən də kamil bir bədii sənət incisidir. «Ölülər» kəskin bəşəri problemləri yüksək sənətkarlıqla canlandıran bir dramatik əsər kimi dram, faciələrə məxsus keyfiyyətləri canlandıran, dramatik ünsürlərə malik bir məzhəkə, həyati faciəni, dəhşətli həqiqəti göstərən komediya, yaxud tragikomediya və ya satirik komediya adlandırmışlar.