CSH Group sizi SolidWorks və SolidCAM Kurslarına dəvət edir!

SOLIDWORKS PROQRAMINDA NƏLƏRİ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

► SolidWorks proqramı ilə ilkin tanışlıq;
► Müstəvilərlə işləmək,
► 2D (müstəvi) üzərində işləmək üçün alətləri və nümunələr üzərində tətbiqlərini;
► 3D alətləri ilə modellərin hazırlanması üçün istifadə olunan əsas alətlər;
► Detalların və quraşdırma düyünlərinin 3 ölçülü (fəzada) modellərinin yaradılması;
► Montaj etmə üsullarını və nümunələrlə işləməyi;
► Sheet metal, Welding, Mold design, Analysis panellərini.

SOLIDCAM PROQRAMINDA NƏLƏRİ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

► Mexaniki emal üsulları haqqında ümumi məlumat;
► Kəsmə ilə emal növləri, dəzgahlar alətlər haqqında məlumat;
► CAM proqramları hansılardır, SolidCAM proqramı ilə tanışlıq;
► Milling (Frezləmə) ilə müstəvi səthlərin emalı;
► Turning (Tornalama) ilə fırlanma (val tipli detalların) səthlərinin emalı;
► CNC dəzgahlar üçün G kodların generasiya edilməsi.

Dinləyicilərkursda proqramla sərbəst işləmə bacarıqlarının əldə edilməsindən əlavə real layihələrlər üzərində cihaz-maşınların və onların hissələrinin modellənməsi, qəlib dizaynı (mold design), metal lövhələrin modellənməsi (sheet metal design), boru xətti dizaynı mexanizmlərin montaj əlaqələrinin yığılması, sənaye məhsullarının modelləndirilməsi və dizayn edilməsi, eləcə də analiz edilməsi kimi praktiki biliklər əldə edəcəklər. Müxtəlif fayl formatlarından istifadə edə bilmə imkanının olması, bununla da müxtəlif CAM və CAE proqramları ilə qarşılıqlı fayl mübadiləsi imkanlarını yaradır.

Tədris müddəti: 3 ay/ 48 saat (həftədə 2 dəfə olmaqla)
Dərs müddəti: 2 saat gün ərzində

BİZİMLƏ ƏLAQƏ: