Aleksandr Dzübanın peşəkar aktyor təlimi

Əgər daxilinizdə həyat eşqi varsa, deməli, yaradıcılıq ehtirası da var. DZUBING – psixofiziki hərəkətlər metodu ilə yaradıcılıq potensialınızı açmağa, inkişaf etdirməyə və reallaşdırmağa yönəlib. Heç kim, hətta siz özünüz belə, DZUBING-in sizdə nələri aşkara çıxaraçığınızı bilmirsiniz. Amma, təliminin müəllifi Aleksandr Dzüba, sizə hərtərəfli düşünülmüş, çevik tapşırıqlar sistemini təqdim edir. Bu tapşırıqlar sizə özünüzlə üz-üzə görüşməyə imkan verir, daha sonra, sizi öz “sərhədlərinizdən” kənara çıxaracaq və ən nəhayət, sizi büsbütün dəyişəcək. Müəllifə öz təlimini düşünüb tapmaq, ölçüb-biçmək, hesablamaq və həyata keçirmək üçün iyirmi ildən çox vaxt lazım olub. Peşəkar aktyor üsulları və texnikaları sizin üçün yeni, bəzənsə gözlənilməz rollara alışmağa imkan verəcək.

Aleksandr Dzüba – teatr və kino aktyoru, rejissor, ssenarist, musiqiçi, pedaqoq, Peşəkar Aktyor Təlimi məktəbinin təsisçisidir

İştirak üçün ilkin qeydiyyat tələb olunur (0552050545)
İştirakçıların maksimal sayı: 25
Yaş məhdudiyyəti: 17+

6 noyabr, saat 10:00 – 17:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi (çoxtəyinatlı zal, 2-ci mərtəbə)

_________
Профессиональный актёрский тренинг Александра Дзюбы

Если в вас есть жажда жизни, значит, в вас есть и жажда творчества. DZUBING направлен на то, чтобы методом психофизического действия раскрыть, развить и реализовать ваш творческий потенциал. Никто не знает, даже вы сами, что откроет в вас DZUBING, но автор тренинга Александр Дзюба предлагает гибкую, продуманную систему упражнений, которая сначала позволит вам встретиться лицом к лицу с самим собой, затем выведет вас за пределы себя, и, в конце концов, сделает вас совершенно другим. Автору понадобилось двадцать с лишним лет, чтобы придумать, продумать, рассчитать и воплотить в жизнь свой Тренинг. Профессиональные актерские приемы и техники позволят вжиться в новые (порой неожиданные) для вас роли. 

Александр Дзюба – актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, музыкант, педагог, основатель Школы профессионального актёрского тренинга

Для участия необходимо пройти регистрацию (0552050545)
Максимальное количество участников: 25 человек
Возрастное ограничение: 17+

Дата: 6 ноября
Время: 10:00 – 17:00
Место проведения: Центр Современного Искусства YARAT, мультифункциональный зал (второй этаж)

_________
Professional Acting Training by Alexander Dzyuba 

If you have a thirst for life, then you have a thirst for creativity. DZUBING aims to discover, develop and unleash your creativity through the method of psychophysical action. Nobody knows, not even you, what DZUBING will reveal in you, but the author of the training Alexander Dzyuba offers a flexible, well-thought system of exercises to allow you to come face to face with yourself, then take you beyond yourself, and, in the end , will transform you completely. The author took more than twenty years to come up with this training. Professional acting techniques will allow you to try the new (sometimes unexpected) roles. Alexander Dzyuba is an actor, film and theatre director, screenwriter, musician, teacher, founder of the School of Professional Acting Training.

Pre-registration is a must (0552050545)
Maximum number of participants: 25 people
Age restriction: 17+

Date: November 6
Time: 10:00 – 17:00 
Venue: YARAT Contemporary Art Centre, multi-functional hall (second floor)