1 oktyabr, 10:00 - «Nəsimiyə paralellər: bir italyan şairinin Nəsimiyə dair qeydləri» mövzusunda şair və dramaturq Davide Rondoninin italyan dilində, Azərbaycan dilinə tərcümə ilə mühazirəsi;

1 oktyabr, 11:00 - “Nəsimiyə paralellər: Lütfi Zadənin nəzəriyyəsində varlığın qeyri-mükəmməlliyi məfhumu" - Zeyqəm Əzizovun (Birləşmiş Krallıq- Azərbaycan) ingilis dilində, Azərbaycan dilinə tərcümə ilə mühazirəsi;

1 oktyabr, 12:00 - Məzmun və kontekstlər – Nəsiminin seçilmiş qəzəlinə müxtəlif təfsir yanaşmalarının müzakirəsi (Azərbaycan dilində, ingilis dilinə tərcümə ilə).