Yaş həddi:6 yaşdan

Tədbirin davam etmə müddəti: 12:00 - 13:30 - B, 18 Noyabr