O, danışmaq istəyir. Lakin anlaşılmamazlıq onu ta ki xəyallarına
qədər çəkib aparır. Və beləliklə, o, özünün dalıyca düşür. Həmin vaxt yağış da
yağırdı...

Əsərin adı: Meşələrin astanasındakı gecə

Müəllifi: Bernar Mari Koltes
Rejissoru: Elsa Furtado
Tərcümə: Gülnarə Sadıxova
Redaktorlar: Minaxanım Əsədova, Anar Gəraylı
Aktyor: Elmin Bədəlov