Yaş həddi: 6+
Dil:Русский
Tədbirin davam etmə müddəti: 19:00 - 20:30