Yaş həddi: 0+
Dil: Rus
Müəllif: Vladimir Neverov  (əməkdar mədəniyyət işçisi)
Quruluşçu: Aleksandr Şarovskiy (xalq artisti)
Tamaşanın müddəti: I hissə - 35 dəqiqə
                              II hissə - 30 dəqiqə

«Nağılı tap - 1», «Nağılı tap - 5», «Üç donuz balası, Qırmızı Papaq və Boz canavarlar», «Nağıl ailəmində qonaq».

Əgər övladlarınız üç yaşdan doqquz yaş arasındadırlarsa, məhz bu tamaşalar onlar üçündür. Ona görə ki, onlar dünya xalqlarının nağıl qəhrəmanlarının görəcəklər, aparıcılarla sual cavab oynuyacaqlar, sadə klip səhnələrində iştirak edəcəklər və hər bir hekayədə olan qəhrəmanlar barədə özləri qərar verəcəklər:  hansı “yaxşıdır”, hansı isə “pisdir”. Nağılların interaktiv hərəkətləri, maraqlı “Tap görüm!” oyunları nə uşaqları, nədə ki böyükləri laqeyd qoymurlar. Uşaqlarla boş vaxtınızı keçirmək, onların erudisiyasını yoxlamaq və teatr sənətinə maraq aşlamaq üçün gözəl bir vaxtdır.