Yaş həddi:0+
Dil:Azərbaycanca
Tədbirin davam etmə müddəti: 12:00-13:30