2 pərdəli balet

Kompozitor: Adolf Adan

Dirijor: Əyyub Quliyev

Libretto müəllifi: İ.Qotye, V.Sen-Jorja, J.Koralli İştirak edirlər: Mariya Vinogradova, David Soares (Rusiya Dövlət Akademik Böyük Opera və Balet Teatrın solistləri), Ayan Eyvazova