Yaş həddi:+6
Tədbirin davam etmə müddəti:19:00 - 21:00