Yaş həddi:16+
Dil:Azərbaycanca
Tədbirin davam etmə müddəti: 19:00 - 20:30