Yaş həddi:6+
Tədbirin davam etmə müddəti: 19:00-21:00