Yaş həddi:0+
Tədbirin davam etmə müddəti: 17:00-18:30