Yaş həddi:6+
Dil:Azərbaycanca
Tədbirin davam etmə müddəti: 19:00-20:30