4 pərdəli opera italyan dillində

Kompozitor: Cüzeppe Verdi

Dirijor: Viktor Polskin

Libretto müəllifi: F.Piave

İştirak edirlər: İnarə Babayeva, Fərid Əliyev, Tural Ağasiyev, Afaq Abbasova