Fərdi İnkişaf Forumu-2019
Təşkilatçı-Dadashsoy Business School
Tarix: 03 Noyabr 2019
Məkan: Avropa-Azərbaycan Məktəbi
FORUMUN MƏQSƏDİ:
İnkişafları üçün çalışan bütün şəxslərin şəxsi inkişafına dəstək verərək onlara
yardımçı olmaq və onlara:
• Gündəlik həyatda qarşılarına çıxa biləcək problemlər və onların həlli üsulları;
• Uğurlu və təcrübədən keçmiş metodlar;
• İş adamları ilə ünsiyyətin qurulması, habelə, təcrübənin toplanması kimi
istiqamətlərdə dəstək göstərməkdir.
Bu səbəbdən öz sahəsində fərqlənən, seçilmiş təcrübəli şəxslərlə görüş nəzərdə
tutulmuşdur. Bundan əlavə tədbirdə qeyri-hökümət təşkilatları və gənclər
təşkilatları, özəl şirkət nümayəndələri, habelə, idarə heyyəti üzvlərinin də qonaq
qismində iştirak edəcəklər.
Forumun qısa təsviri:
▪ Açılış mərasimi və sponsorların təqdimatı;
▪ Tədbirin spikerləri təyin olunan mövzular ətrafında onlara ayrılan 20 dəqiqəlik
vaxt ərzində çıxışları;
▪ Hər spikerin çıxışından sonra iştirakçıların sualların cavablandırılması;
▪ Fasilə zamanı «Advertising» və «Networking» istiqamətində Sponsorlarla fərdi
kampaniyalar üçün vaxtın ayrılması.
Bletlər:
Tələbə: 15 AZN
Standart: 25 AZN
Koorparativ: 20 AZN (minimum 5 bilet alındığı halda)