Yaş həddi:6 yaşdan

Tədbirin davam etmə müddəti: 19:00 - 20:30 - B., 25 Noy