Azərbaycan Xalq nağılı. “Məlikməmməd” (Bir hissəli nağıl tamaşa) Yaş həddi: 3+ Müəllif: Azərbaycan xalq nağılı Quruluşçu rejissor: Xalq Artisti Ağaxan Salmanlı Baş rolların ifaçısı: Elnur Hüseynov, Mirzə Ağa Mirzəyev, Şəbnəm Hüseynova Janr: Nağıl-tamaşa Tamaşanın müddəti:1 saat Bütün uşaqların maraqlı, əfsanəvi qəhrəmanı olan Məlikməmməd fiziki və əqli imkanları ilə onların ruhuna təsir edir. Divlərə qalib gələn, əjdahanı öldürən, köməksizlərə kömək edən belə bir qəhrəman hər bir uşağın və gəncin idealıdır. Məşhur “Məlikməmməd” nağılının çoxşaxəli versiyalarından biri olan bu təqdimat insan ağlının, gücünün təbiətə də, sehrə də qalib gəldiyini göstərir, eyni zamanda qəhrəmanlıq, ailəyə, elə, vətənə məhəbbət hissləri aşılayır.