Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi 1967-ci ildə yaradılıb. Muzeyin fəaliyyətinin əsas məqsədi və vəzifələri Azərbaycan musiqi tarixi ilə bağlı materialların toplanması, saxlanması,  araşdırması və təbliğidir.

Muzeyin fondunda 50 mindən çox eksponat toplanmışdır. Bunlardan Azərbaycan milli musiqi alətləri olantar, kamança, saz, dəf, qoşanağara, zurna, ney, eləcə də özunəməxsus xususiyyətləri ilə fərqlənən digər musiqi alətləri - əsa-tar, əsa-saz, habelə qramofonlar, patefonlar, qramofon valları nümayiş etdirilir. Azərbaycan professional musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun , milli professional vokal sənətinin banisi Bülbülun, gorkəmli bəstəkarlardan Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun və başqa musiqi xadimlərinin muəllif not əlyazmaları, şəxsi əşyaları, afişalar, proqramlar, fotoşəkillər, təsviri sənət nümunələri, notlar,kitablar və s. materiallar da muzey ekspozisiyasında öz layiqli yerini tapmışdır Bütün bunlar Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin dəyərli numunələridir.

Biletləri saytda və muzeyin kassasında əldə etmək olar.

Muzey bazar ertəsindən başqa hər gün saat 10-00 – dan 18-00 – dək işləyir.