Sərgi, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, Təsviri Sənətlər üzrə Dövlət Ekspert Komissiyasının sədri, professor Çingiz Fərzəliyevin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycanda təsviri sənətin inkişafındakı xidmətlərinə görə ona Şöhrət ordeni ilə təltif edilmişdir. .