Gizli Çarlinin rəhbərlik elədiyi şəxsi xəfiyyə agentliyi bütün dünya üzrə öz ofislərini açır və indi yer kürəsinin müxtəlif guşələrində superpeşəkar mələklər komandası Bosli altında öz müştərilərinin sakitliyi və təhlükəsizliyini təmin edirlər.