İkinci Dünya Müharibəsində ən miqyaslı və strateji cəhətdən vacib dəniz döyüşlərindən birinin tarixçəsi. 1942-ci ilin iyun ayında admiral Çester Nimitsanın rəhbərliyi altında Amerika donanmasının Mərcan adasında yaponlar üzərində qələbə çalması Sakit Okeanda həlledici rol oynadı.