Fəridə Qasımova ilə mühazirə "Bakı - Cənubi Qafqazın ən böyük tarixi nəqliyyat mərkəzi"

Çıxışda Bakının əsas nəqliyyat mərkəzlərinin - dəmir yolu vağzalının, hava limanının, dəniz limanının və digər obyektlərin mədəni irs kontekstində yaranma və inkişaf tarixçəsi təqdim ediləcəkdir. Bakının nəqliyyat mühitinin modernləşdirilməsindəki son nailiyyətlər də təqdim olunacaq.

Qısa tərcümeyi-hal

Fəridə Qasımova, təhsil üzrə memar, tədqiqatçı, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində müəllim. Elmi araşdırmasının mövzusu Bakı şəhərinin nəqliyyat mühitinin arxitekturasının formalaşması, inkişafı və modernləşdirilməsi tarixidir. Nəqliyyat memarlığı və ətraf mühitlə bağlı 20-dən çox məqalənin və konfransın müəllifidir. Fəridə Cənubi Qafqazdakı Alman yaşayış yerlərinin tarixinə dair bir çox beynəlxalq konfranslarda da iştirak etmişdir: "Memarlıq - Zaman və insanlar arasında körpü, Cənubi Qafqazda tikinti, mədəni irs və bərpa tarixi" (Almaniyada yaşayış məskənlərinin 200 illik yubileyi) Cənubi Qafqaz bölgəsində ilk Alman yaşayış məntəqələrinin qurulmasının 200 illiyinə həsr olunmuş "Mədəni Dialoq və İnkişaf üçün Ümumi İrs". Təhsil sahəsində Fəridə, Romualdo del Bianco Vəqfi və Politecnico di Milano tərəfindən müxtəlif illərdə təşkil olunan seminarlarda iştirak etdi və "Leardini 1964" dizayn qrupu və " Dizayn ”AACU kafedrası, eyni zamanda memarlıq, şəhər mühiti və turizm arasındakı əlaqələrdə maraqlıdır