Bilinməyən bir qrup tərəfindən əsir alınan qəsəbə sakinləri üzərində aparılan təcrübələr, bir fəlakətlər zəncirinin də başlanğıcı olacaqdır. Təcrübədə uğursuz olanlar qəsəbədən uzaqda edam edilməsinə qərar verən qrubun əlindən xilas olan Arvin və Ejla, dağların arxasında bir çuxurda gizlenməyi bacarırlar. Ölümdən qaçdıqlarını düşünən cütlüklerin, xilas olmaları bir ölümcül vəziyyət daha var, o da gün geçdikçə onlar üçün bir məzara çevrilən qaldıqları çuxur.