Yaş həddi:6+
Tədbirin davam etmə müddəti: 11 Noy 19:00-21:00
                                              12 Noy 19:00 - 21:00
                                               14 Noy 19:00 - 21:00