Kriminal romanların məşhur müəllifi  Harlan Trombi 85 illik yubileyindən dərhal sonra ölü tapılır, onun təhqiqatını isə gözlənilmədən cazibədar və bilikli xəfiyyə Benua Blan öz üzərinə götürür.  O, Harlanın ailəsinin tarım çəkilmiş hiylə şəbəkəsini ifşa etməlidir.