Qara məşhur aktyordur, işinin dahisidir, yaxşı insandır, amma çox yığımcıldır, həddindən artıq simicdir.
Bu xasiyyətinə görə də həyatda təkdir. Amma bir gün xəbərsiz olduğu oğlu yanına gəlir və onun həyatı
dəyişir. Ilk vaxtlar öz evini oğluna kirayə verir və onlar birlikdə yaşamağa başlayırlar. Qara, səhnədəki
tərəf müqabili Nigardan zoşu gəlməyə başlayır. Təbii ki, hər şey pula bağlı olduğu üçün o bu istəyi
gizlətmək istəyir. Qara bu məsrəfli dünyada yaşam mübarizəsi veridiyi halda bir gün, pul və həyat
qarşısında seçimdə qalır .