"Kitabla Terapiya" layihəsi çərçivəsində həyata keçirdiyimiz növbəti "Poeziya terapiyası" (poetryteraphy) Rəsul Rzanın "Rənglər" silsiləsi əsasında təşkil olunacaq.
Qaydalar:
• İştirak etmək istəyən şəxslər qeyd olunmuş nömrə vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidir (whatsapp);
• Qeydiyyatdan keçərkən iştirakçıya seçilmiş əsərin PDF materialı göndəriləcək;
• İştiakçı bütövlükdə əsərlə tanış olur və tədbir günü özünə daha yaxın və hiss etdiyi rənglə bağlı olan şeir hissəsini səsləndirir və psixoloqla müzakirə olunur.