Tanışlardan birini xilas etmək üçün başqaları oyuna qayıtmalı olur. Cumancinin qaydaları dəyişib və hər şey tərsinə gedir. Sağ qalmaq üçün dostlar oyunun ən qaranlıq və gizli guşələrinə  - quru sərhalardan qarlı dağlara qədər səyahətə yollanmalı olurlar