Ana və onun iki kiçik qızı, göl kənarındakı gözdən uzaq tənha evdə istirahətə yollanarkən, maskalı
psixopatın tələsinə düşdüklərindən xəbərləri yox idi.