Qaranlıq qüvvələrin təmsilçisi Qellert Qrindelvald, Nyut Salamanderin də köməkliyi ilə Amerika Sehr
Konqresi (MACUSA) tərəfindən tutulur. Qaçmağı bacaran sehrbaz, özü üçün, etmək istədiklərindən
xəbərsiz olan tərəfdaşlar toplamağa başlayır. Əsl planı; sehr dünyasından uzaqda olan canlıların hamısına
hökm edəcək, saf qanlı sehrbazlar yetişdirməkdir. Qaranlıq sehrbazın planlarını pozmağa çalışan Albus
Dambldor, əvvəlki tələbəsi Nyut Salamanderdən kömək istəyir. Qarşıdan gələn təhlükələri düşünməyən
Salamander, macəra dolu bir yola girir.