Nizami Gəncəvinin əfsanəvi “Yeddi Gözəl” poeması Ninka cards və bir sıra Azərbaycanın istedadlı dizaynerlərini xüsusi foto layihə hazırlamağa ilhamlandırıb. Bu özəl layihə qadınların müxtəlifliyini və mənəvi zənginliyini vurğulayır.

“Yeddi gözəl” poemasında yeddi iqlim gözəlinin danışdığı ibratəmiz hekayələrin əsasında bir şəxsiyyətin formalaşması və insanın kamilləşməsi prosesində qadın zəkasının mühümlüyü vurğulanır.
12-ci əsrdə yazılmış alleqoriyalar ilə zəngin bu əsər, sadəcə Sassani imperiyasının dövründəki mistik dünyanı deyil, həm də Nizaminin fəlsəfi baxışlarını bizə tanıdır.