Gənc qadın öz evində ailəsini qətlə yetirəndən sonra tənha ana və xəfiyyə işi araşdırmağa çalışırlar. Tezliklə aydın olur ki, ev qisasçı xəyalət tərəfindən lənətlənib, ona çıxan hər kəs ölümə məhkum olur. O, özünü və övladını qonşulqudakı iblisin qəzəbindən xilas etməyə tələsir.